Hjælp til fagpersoner

Som underviser gør du en stor forskel for børn og unges trivsel. Vi håber, du får stor nytte af Psykiatrifondens styrkekort og andet undervisningsmateriale, i det arbejde. 

Styrkekortene og plakaten er et godt redskab til at sætte fokus på styrker og ressourcer hos børn og voksne i fx samtaler, undervisningssituationer og generelle trivselstiltag. Styrkekortene er udviklet i sundhedsfremmeprojektet TRIV NU i Psykiatrifonden. Du kan læse mere om projektet på www.trivnu.dk.

Du kan også her finde manualer til Mind my Mind.